Usługi

Kaszerowanie

 

Uszlachetnianie wyrobu papierniczego poprzez oklejanie cienkim papierem (niezadrukowanym lub zadrukowanym) papieru znacznie grubszego, kartonu, tektury falistej itp.

Sztancowanie

 

Czynność introligatorska polegająca na wykrawaniu z arkusza papieru, kartonu, tektury lub innego podobnego podłoża pożądanego kształtu wyrobu papierniczego lub poligraficznego o skomplikowanych kształtach.

Sklejanie

 

Oferujemy sklejanie opakowań z tektury litej falistej i folii PET. Klejenie może być jedno i wielopunktowe.

Bigowanie

 

Jest to proces introligatorski polegający na ułatwieniu zginania materiału w określonym i zamierzonym miejscu materiału.

Krojenie

 

Cięcie jako proces introligatorski charakteryzujący się wykańczaniem materiałów schodzących z maszyny drukarskiej polega na przycinaniu pliku arkuszy papieru na dowolny format za pomocy gilotyny.